Témy doktorandského štúdia

Ústav krajinnej ekológie SAV

Názov témy
Hodnotenie stavu a dynamiky poľnohospodárskej krajiny s využitím diaľkového prieskumu Zeme
Program DŠ
Environmentalistika
Meno školiteľa
Mgr. Juraj Lieskovský, PhD. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Téma je zameraná na rozvoj metód hodnotenia stavu a dynamiky poľnohospodárskej krajiny založených na metódach diaľkového prieskumu Zeme. Navrhnuté prístupy a metódy budú prostredníctvom prípadových štúdií použité na detekciu stavu a zmien poľnohospodárskej krajiny (vrátane spôsobov a intenzity jej využívania) s dôrazom na hodnotenie jej dynamiky a potenciálneho vývoja a na hnacie sily zmien (vrátane poľnohospodárskej politiky EÚ a klimatických a zmien).