Témy doktorandského štúdia

Ústav krajinnej ekológie SAV

Názov témy
Diverzita poľnohospodárskej krajiny a jej ekosystémové služby
Program DŠ
Environmentalistika
Meno školiteľa
Ing. Jana Špulerová, PhD. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Téma práce je zameraná na hodnotenie diverzity a biodiverzity poľnohospodárskej krajiny a jej ekosystémových služieb na vybranom modelovom území. Cieľom práce je rozvinutie nových, inovatívnych, progresívnych prístupov a metód pre hodnotenie ekosystémov, ich stavu a potenciálu poskytovať ekosystémové služby na základe funkčných charakteristík rastlín a stavu biotopov. Pozornosť bude venovaná analýze faktorov, ktoré súvisia s diverzitou poľnohospodárskej krajiny a podmienili zachovanie tradičnej poľnohospodárskej krajiny. Diverzita krajiny bude hodnotená vo vzťahu k potenciálu krajiny, ako sa jednotlivé typy poľnohospodárskej krajiny podieľajú na poskytovaní vybraných ekosystémových služieb.