Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV

Názov témy
Úloha homeostázy neutrálnych lipidov v biogenéze lipidových partikúl (UK)
Program DŠ
Biochémia
Meno školiteľa
RNDr. Ivan Hapala, CSc. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Lipidové partikuly hrajú dôležitú úlohu v udržavaní homeostázy lipidov v eukaryotických bunkách a ich dysfunkcia je spojená s prejavmi lipotoxicity a závažnými metabolickými poruchami u ľudí. Biosyntéza lipidov má pritom dominantnú úlohu v biogenéze lipidových partikúl a je všeobecne akceptované, že akumulácia triglyceridov alebo sterolesterov endoplazmatickom retikule je spúšťačom ich vzniku. Na kvasinke Saccharomyces cerevisiae ako modelovej eukaryotickej bunke budeme skúmať mechanizmy, ktorými tieto neutrálne lipidy účinkujú v prvých fázach tvorby lipidových partikúl a ich interakcie s proteínmi podieľajúcich sa na biogenéze lipidových partikúl. Sledovať budeme tiež schopnosť skvalénu (intermediát v syntéze ergosterolu, ktorý sa akumuluje v lipidových partikulách) stimulovať biogenézu lipidových partikúl.