Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Názov témy
Mitochondriálne modulácie ako kľúčový efektor kardioprotektívnych signálnych dráh.
Program DŠ
Fyziológia živočíchov
Meno školiteľa
Ing. Miroslav Ferko, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
V súvislosti s bioenergetickou úlohou mitochondrií v srdci sa zameriame na štúdium procesov pôsobiacich v prospech udržania energetiky myokardu. Cieľom práce bude prispieť k objasneniu procesov kardioprotektívnej signalizácie v súvislosti s remodeláciou mitochondriových membrán a hodnotením potenciálnych efektorov a iniciátorov adaptácie vo vzťahu k funkcii srdcových mitochondrií.