Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Názov témy
Vplyv štruktúry na funkčné vlastnosti tenkých vrstiev a nanodrôtov na báze Heuslerových zliatin
Program DŠ
Progresívne materiály
Meno školiteľa
doc. Ing. Ondrej Milkovič, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Cieľom práce je preštudovať vplyv štruktúry na funkčné vlastnosti tenkých vrstiev a nanodrôtov na báze Heuslerových zliatin. Preskúmať vplyv štruktúrneho usporiadania na spinovu polarizáciu, magnetokalorický jav, jav tvarovej pamäte a pod. Nájsť kritické parametre, ktoré ovplyvňujú usporiadanie kryštalickej mriežky Heuslerových tenkých vrstiev a nanodrôtov.