Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Názov témy
In vitro a in vivo charakterizácia prírodných a syntetických látok s antioxidačnými vlastnosťami
Program DŠ
Biochémia
Meno školiteľa
RNDr. Katarína Valachová , PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Hyalurónan (HA) je polysacharid s mólovou hmotnosťou rádovo niekoľko megaDaltonov nachádzajúci sa v tkanivách stavovcov. Pri zápalových ochoreniach sa vplyvom reaktívnych foriem kyslíka a dusíka priemerná mólová hmotnosť HA signifikantne zníži. Roztoky HA s vysokou mólovou hmotnosťou sú používané pre in vitro štúdie degradačného pôsobenia voľných radikálov a oxidantov, ako aj pre štúdium protektívnych účinkov antioxidantov/liečiv v úlohe preventívneho pôsobenia resp. chain-breaking degradácie makromolekúl HA.
Látky syntetického pôvodu ako sú protizápalové liečivá, tiolové zlúčeniny a prírodné látky, ktoré budú vykazovať antioxidačný účinok voči in situ degradácii HA, budú hodnotené voči a) in vitro oxidačnému poškodeniu bunkových línií fibroblastov NIH-3T3 a VH10 a b) in vivo na kožných ranách králikov, resp. potkanov.