Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Názov témy
Supratekuté 3He-B ako modelový systém pre Q-bity
Program DŠ
Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Meno školiteľa
RNDr. Peter Skyba, DrSc. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
V supratekutom 3He-B existuje celá paleta rôznych stavov s koherentnou precesiou spinov, ktoré je možno považovať za Bose-Einsteinov kondenzát magnónov, t.j. systém excitácií, ktoré sa nachádzajú v kvantovom koherentnom stave. Cieľom dizertačnej práce je: (i) ukázať, že pomocou techník jadrovej magnetickej rezonancie tieto stavy je možno používať ako modelový systém pre štúdium vlastností Q-bitov t.j. že tieto stavy vykazujú vlastnosti Q-bitov, (ii) študovať a identifikovať procesy vedúce k dekoherencii v takýchto Q-bitoch, (iii) realizovať experiment s dvoma interagujúcimi Q-bitmi na báze stavov s koherentnou precesiou spinov v supratekutom 3He-B.