Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV

Názov témy
Lipidové partikuly ako ochranné organely v eukaryotických bunkách
Program DŠ
Mikrobiológia
Meno školiteľa
RNDr. Ivan Hapala, CSc. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Lipidové častice hrajú dôležitú úlohu v udržavaní homeostázy lipidov v eukaryotických bunkách a ich dysfunkcia je spojená s prejavmi lipotoxicity a závažnými metabolickými poruchami u ľudí. Na kvasinke Saccharomyces cerevisiae ako modelovej eukaryotickej bunke budeme skúmať úlohu lipidových partikúl pri reakcii buniek na stres pri narušení lipidovej homeostázy alebo pri pôsobení cudzorodých látok (antimykotiká, membránovo aktívne látky). Sledované budú tiež regulácia biogenézy lipidových partikúl a jej účasť na mechanizmoch lipotoxicity skvalénu a voľných mastných kyselín.