Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV

Názov témy
Mechanizmy odolnosti leukemických buniek voči rôznym cytotoxickým látkam
Program DŠ
Biochémia
Meno školiteľa
Ing. Zdena Sulová, DrSc. ()
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Leukemické bunky sú schopné adaptovať sa na cytotoxické látky, ktoré sú im pridávané do kultivačného média. Toto sme v minulosti využili na prípravu L1210 buniek rezistentných na vinkristín (protinádorové liečivo), tunikamycín (inhibítor N-glykozylácie), tapsigargín (inhibítor Ca2+-ATPázy endoplazmatického retikula), bortezomib a Mg-132 (inhibítory proteazomu). Ú rezistentných variant L1210 buniek budeme sledovať, ktoré bunkové regulačné dráhy sú zahrnuté v rozvoji rezistencie.