Témy doktorandského štúdia

Ústav informatiky SAV

Názov témy
Inteligentné metódy spracovania multispekrálnych dát
Program DŠ
Informatika / Robotika a kybernetika
Meno školiteľa
Ing. Ján Zelenka, PhD. ()
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
Stručná anotácia
Prijímajúca škola (ďalšia možnosť):
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU (program: Robotika a kybernetika)

  Téma sa zameriava na výskum zberu a procesu spracovania multispektrálnych dát z rôznych zdrojov (satelitné, letecké snímky, in situ merania). Vďaka použitiu senzorov vo veľkých geografických oblastiach počas dlhých časových intervalov, získavame obrovské množstvo údajov naprv. o poľnohospodárskych plodinách, lesných porastoch a pod. Kombináciou týchto informácií s historickými údajmi a tacitnými znalosťami doménových expertov je môžné robiť rozhodnutia s cieľom zvýšovať výnosy, chrániť hospodárske plodiny, znižovať používanie chemických látok a tak prispieť k udržateľnosti prostredia. Výskum bude zahŕňať aj riadené poskytovanie informácií a generovanie odporúčaní v reálnom čase. Očakávajú sa nové poznatky a metódy aplikovateľné pri riešení praktických problémov predovšetkým pre oblasť inteligentného poľnohospodárstva.
viac info