Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav informatiky SAV

Názov témy
Počítačové modelovanie prúdenia počas požiaru v cestnom tuneli
Program DŠ
Informatika / Aplikovaná informatika
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Peter Weisenpacher, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Prijímajúce školy (ďalšie možnosti):
- Fakulta informatiky a informačných technológií STU (program: Aplikovaná informatika)
- Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE (program: Informatika)

  Cestné tunely sú významnou súčasťou medzinárodných dopravných systémov, preto sa problému požiarnej bezpečnosti tunelov venuje zvýšená pozornosť. Výskum sa zameria na problémy súvisiace s počítačovým modelovaním prúdení v cestnom tuneli pomocou programového systému FDS, ktorý umožňuje modelovať a realisticky vizualizovať prúdenia vyvolané požiarom a simulovať činnosť bezpečnostných systémov ochrany tunela. Súčasťou výskumu budú aj otázky súvisiace s modelovaním podmienok pre stratifikáciu dymu v tunelovej rúre počas fázy evakuácie a samozáchrany. Výpočty sa budú realizovať na výkonnom klastri počítačov na ÚI SAV v Bratislave.
Kľúčové slová: počítačové modelovanie, prúdenie, požiar, stratifikácia dymu, klaster počítačov
viac info
pre rok 2020/2021 (aktualizované znenie na rok 2021/2022 bude zverejnené v marci 2021)