Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV

Názov témy
Identifikácia genetických faktorov ovplyňujúcich produkciu kyseliny punikovej v kvasinkách (UK)
Program DŠ
Biochémia
Meno školiteľa
Mgr. Roman Holič, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom práce je identifikácia genetických faktorov, ktoré vplývajú na produkciu a distribúciu heterológnej mastnej kyseliny, kyseliny punikovej, v kvasinkách. Kyselina puniková patrí medzi polynenasýtené mastné kyseliny s konjugovaným systémom dvojitých väzieb a vykazuje viaceré pozitívne bioaktívne účinky na ľudské zdravie. Získané poznatky tak prispejú k objasneniu jej bioaktívnych účinkov a k identifikácii faktorov potrebných pre jej akumuláciu v heterológnych systémoch.