Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV

Názov témy
Využitie organických foriem stopových prvkov vo výžive zvierat a ich vplyv na fyziologické procesy v organizme
Program DŠ
Veterinárna morfológia a fyziológia
Meno školiteľa
RNDr. Klaudia Čobanová, PhD. ()
Prijímajúca škola
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stručná anotácia
Mikroelementy sú potrebné pre zdravý rast a vývoj zvierat, fungovanie základných
metabolických a imunitných procesov v organizme. Uvádzanie nových organických zlúčenín ako zdroja stopových prvkov do výživy hospodárskych zvierat je jedným z viacerých súčasných trendov pri výrobe potravín živočíšneho pôvodu. Hľadajú sa alternatívne zdroje stopových prvkov, ktoré by boli pre organizmus zvierat biovyužiteľnejšie, lepšie absorbovateľné v porovnaní s tradične používanými anorganickými zdrojmi čím by bolo možné znížiť súčasné potreby minerálnych aditív v diétach hospodárskych zvierat. Dizertačná práca bude zameraná na hodnotenie utilizácie a tkanivovej depozície stopových prvkov u hospodárskych zvierat, ktorých diéty budú suplementované rôznymi, prevažne organickými minerálnymi aditívami. Zároveň sa budú sledovať zmeny v aktivite metaloenzýmov a hladiny metaloproteínov v tkanivách zvierat.