Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Názov témy
Amyloidné štruktúry proteínov - vplyv interakčných partnerov na ich tvorbu a morfológiu
Program DŠ
Biofyzika
Meno školiteľa
doc. RNDr. Zuzana Gažová, CSc. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Tvorba proteínových amyloidných agregátov a ich akumulácia v rôznych tkanivách sú hlavnými patologickými znakmi tzv. amyloidóz, ku ktorým patrí Alzheimerova choroba, diabetes mellitus a systémová lyzozýmová amyloidóza. Tieto ochorenia nie sú v súčasnosti vyliečiteľné aj kvôli tomu, že presný mechanizmus tvorby amyloidných agregátov doteraz nie presne objasnený. Hlavnými cieľmi práce bude identifikovať faktory vedúce k iniciácii tvorby amyloidných štruktúr proteínov spojenými s vyššie uvedenými ochoreniami (Abeta peptid, inzulín a lyzozým) ako aj charakterizovať vplyv interakčných partnerov (ióny, malé molekuly, nanočastice, poly/peptidy) na vznik amyloidných agregátov. Využívať sa budú rôzne fyzikálno-chemické metódy, hlavne spektroskopické a kalorimetrické techniky, atómová silová mikroskopia a ďalšie mikroskopické metodiky.