Témy doktorandského štúdia

Ústav informatiky SAV

Názov témy
Automatické multimodálne prispôsobenie osobného robotického asistenta typu osobnosti používateľa
Program DŠ
Robotika a kybernetika
Meno školiteľa
Ing. Milan Rusko, PhD. ()
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stručná anotácia
Predmetom práce je navrhnúť a realizovať systém na automatickú klasifikáciu typu osobnosti používateľa z jeho reči a spôsobu ovládania systému. Študent vypracuje prehľad súčasného stavu automatického rozpoznávania osobnostných znakov používateľa vo svete. Analyzuje používané metódy využívajúce akustické a lingvistické príznaky z reči, ako aj analýzu ostatných módov ovládania systému používateľom. Navrhne, realizuje a vyhodnotí program na automatickú detekciu typu osobnosti používateľa a navrhne a implementuje prispôsobenie správania a reči robotického osobného asistenta
detegovanému typu osobnosti.
viac info