Témy doktorandského štúdia

Ústav informatiky SAV

Názov témy
High-end expresívna syntéza reči v slovenčine
Program DŠ
Informatika / Aplikovaná informatika
Meno školiteľa
Ing. Milan Rusko, PhD. ()
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
Stručná anotácia
Prijímajúce školy (ďalšie možnosti):
- Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius Uni in Bratislava (program: Informatika)
- Fakulta informatiky a informačných technológií STU (program: Aplikovaná informatika)

  Cieľom práce je nahrať rečovú databázu a vytvoriť syntetizátor reči v slovenčine využívajúci najmodernejšie technológie strojového učenia, ktorý by bol schopný okrem emočne neutrálneho hlasu generovať aj hlas s vyššími stupňami emočnej aktivácie (vzrušený, naliehavý, varujúci), ako aj naopak, hlas s nižším stupňom emočnej aktivácie (veľmi kľudný, chlácholivý). Študent sa pokúsi vytvoriť aj hlas vyjadrujúci záporné emócie a hlas vyjadrujúci kladné emócie. Hlas bude implementovaný do hlasového asistenta.
viac info