Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV

Názov témy
Genetická kontrola biogenézy lipidových partikúl u kvasiniek
Program DŠ
Genetika
Meno školiteľa
RNDr. Ivan Hapala, CSc. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Lipidové častice hrajú dôležitú úlohu v udržavaní homeostázy lipidov v eukaryotických bunkách a ich dysfunkcia je spojená s prejavmi lipotoxicity a závažnými metabolickými poruchami u ľudí. Na kvasinke Saccharomyces cerevisiae ako modelovej eukaryotickej bunke budeme skúmať úlohu génov podieľajúcich sa na metabolizme lipidov a na reakcii buniek na stres v kontrole biogenézy lipidových partikúl so zameraním na vzťah lipidových partikúl a lipotoxicity intermediátov metabolizmu sterolov.