Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Názov témy
Prístup k pacientom so suicidálnymi tendenciami v rámci integrovaného záchranného systému (IZS)
Program DŠ
Sociálna a pracovná psychológia
Meno školiteľa
Mgr. Jitka Gurňáková, PhD. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Cieľom štúdie je zmapovať postoje, prežívanie a obvyklé spôsoby prístupu pracovníkov integrovaného záchranného systému k pacientom so suicidálnymi sklonmi s dôrazom na význam záchrannej zdravotnej služby. Od doktoranda sa očakáva komunikácia jednak s operátormi tiesňovej linky 155, 112 ako aj so zdravotníckymi záchranármi a lekármi ZZS, príslušníkmi polície a hasičmi.