Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav informatiky SAV

Názov témy
Rozpoznávanie sentimentu v texte
Program DŠ
Informatika / Aplikovaná informatika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Giang Nguyen, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Prijímajúce školy (ďalšie možnosti):
- Fakulta informatiky a informačných technológií STU (program: Aplikovaná informatika)
- Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE (program: Informatika)

  Téma je zameraná na skúmanie metód rozpoznávanie sentimentu v textových zdrojoch vo výskumnom zameraní na spracovanie prirodzeného jazyka. Ide o dolovanie názorov z textu, najčastejšie z hodnotení produktov, z príspevkov internetových diskusií alebo z diskusných príspevkov novinových článkov s cieľom získať marketingové informácie, resp. prehľad názorového spektra v danom kontexte. V práci doktorand prinesie prehľad súčasného stavu vo svete, navrhne a overí vhodné metódy aplikovateľné aj na slovenský jazyk. Téma však nie je obmedzená len na jeden konkrétny jazyk, doktorand môže skúmať metódy aj pre iné jazyky resp. medzi jazykmi. Téma súvisí aj s problémami ohľadom odporúčacích systémov, modelovaním používateľa a ponúka tak rôzne moderné možnosti prístupu k riešeniu ako napr. spracovanie prirodzeného jazyka, hlboké učenie, či využitie škálovateľného spracovania dát nástrojmi ako Apache Spark.
viac info
pre rok 2020/2021 (aktualizované znenie na rok 2021/2022 bude zverejnené v marci 2021)