Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav informatiky SAV

Názov témy
Smart prvky a zariadenia
Program DŠ
Robotika a kybernetika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Štefan Havlík, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stručná anotácia
Téma sa týka tzv. „smart“ prvkov a zariadení, ako funkčných častí inteligentných robotických systémov, ktoré umožnia vytváranie účelových zostáv pre zložitejšie úlohy v robotike. Každý takýto prvok alebo zariadenie má okrem funkčných vlastností plniť úlohy (snímanie, komunikácia), aby bolo možné ho automaticky integrovať do zložitejších robotických štruktúr a zostáv pre definovaný účel.
Úloha má zahrnovať spracovanie informácií z viacerých rozdielnych snímačov s fúziou pre riadenie robotického systému.
Cieľom (vedeckým prínosom) je návrh vysoko spoľahlivého informačného systému pre technologické aplikácie. Vytvorenie modelu informačného systému pozostávajúceho z viacerých senzorických systémov.
viac info
pre rok 2020/2021 (aktualizované znenie na rok 2021/2022 bude zverejnené v marci 2021)