Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav informatiky SAV

Názov témy
Inteligentné robotické systémy na báze smart prvkov a zariadení
Program DŠ
Robotika a kybernetika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Štefan Havlík, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stručná anotácia
Problematika sa týka inteligentných robotických systémov a vytvárania účelových zostáv z tzv. „smart“ prvkov a zariadení, ako funkčných častí/štruktúr pre zložitejšie úlohy v robotike. Každý takýto prvok/zariadenie má okrem funkčných vlastností plniť úlohy snímača a spracúvať informácie z viacerých rozdielnych snímačov s prípadnou fúziou funkcií (diagnostika, učenie – rozpoznávanie, … ), aby ho bolo možné integrovať do zložitejších robotických štruktúr/zostáv orientovaných pre daný účel prostredníctvom komunikácie; napr. internetu vecí (IoT). Cieľom sú riešenia robotických systémov s vysokou mierou spoľahlivosti a bezpečnosti (fault -tolerant systems) alebo uplatnenie koncepcie tzv. “zero defect strategy” aj pre prípady výrobných technologií.
viac info
pre rok 2020/2021 (aktualizované znenie na rok 2021/2022 bude zverejnené v marci 2021)