Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav informatiky SAV

Názov témy
Aplikácia metód umelej inteligencie pri návrhu (smart) robotických zariadení
Program DŠ
Informatika / Robotika a kybernetika
Meno školiteľa/-ky
Ing. Štefan Havlík, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
Stručná anotácia
Prijímajúca škola (ďalšia možnosť):
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU (program: Robotika a kybernetika)

  Predpokladá sa rozpracovanie problematiky optimálneho návrhu poddajných elektromechanických zariadení s využitím metód umelej inteligencie. Práca ma vychádzať zo súčasných postupov pri návrhu so zameraním na návrh a optimalizáciu geometrie, parametrov a funkčných charakteristík E-M zariadení. Predpokladá sa implementácia “smart” vlastností do riešenej štruktúry elektro-mechanizmov, ako sú napr. snímače, efektory, pohybové jednotky, a i., so zameraním najmä na oblasť malých a mikro-elektro-mechanických zariadení. Metodickým postupom je vytvorenie matematických modelov na základe teoretických analýz a experimentálnych meraní (napr. na fyzických modeloch v danej mierke) a následnou optimalizáciou parametrov pre reálne rozmery.
viac info
pre rok 2020/2021 (aktualizované znenie na rok 2021/2022 bude zverejnené v marci 2021)