Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV

Názov témy
Štúdium dimerizácie bioaktívnych fenolických látok
Program DŠ
Organická chémia
Meno školiteľa
Ing. Mária Mastihubová, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Štúdium dimerizácie bioaktívnych fenolických látok.