Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV

Názov témy
Vplyv kvasiniek na vitalitu rastlín vystavených environmentálnemu stresu
Program DŠ
Biotechnológie
Meno školiteľa
RNDr. Karin Kollárová, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Štúdium vplyvu kvasiniek na vitalitu rastlín vystavených environmentálnemu stresu.