Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV

Názov témy
Vplyv environmentálneho stresu na tvorbu a štruktúru bunkovej steny rastlín
Program DŠ
Biotechnológie
Meno školiteľa
RNDr. Karin Kollárová, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Štúdium vplyvu environmentálneho stresu na tvorbu a štruktúru bunkovej steny.