Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV

Názov témy
Pomocné xylánolytické enzýmy
Program DŠ
Biotechnológie
Meno školiteľa
Mgr. Vladimír Puchart, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Štúdium pomocných xylánolytických enzýmov.