Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV

Názov témy
Diagnostický potenciál proteomickej analýzy cirkulujúcich extracelulárnych vezikúl
Program DŠ
Biochémia
Meno školiteľa
Mgr. Peter Baráth, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Štúdium diagnostického potenciálu proteomickej analýzy cirkulujúcich extracelulárnych vezikúl.