Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV

Názov témy
Enzýmy potrebné na zužitkovanie rastlinných hemicelulóz
Program DŠ
Biochémia
Meno školiteľa
Mgr. Vladimír Puchart, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Štúdium enzýmov v procese zužitkovania rastlinných hemicelulóz.