Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV

Názov témy
Hemicelulolytické enzýmy Schizophyllum commune
Program DŠ
Biochémia
Meno školiteľa
Mgr. Vladimír Puchart, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Štúdium hemicelulolytických enzýmov Schizophyllum commune.