Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV

Názov témy
Manánolytické acetylesterázy
Program DŠ
Biochémia
Meno školiteľa
Mgr. Vladimír Puchart, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Štúdium manánolytických acetylesteráz.