Témy doktorandského štúdia

Chemický ústav SAV

Názov témy
Optické label-free biočipy pre biotechnologické a medicínske aplikácie
Program DŠ
Biotechnológie
Meno školiteľa
Ing. Jaroslav Katrlík, PhD. ()
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Štúdium optických label-free biočipov pre biotechnologické a medicínske aplikácie.