Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Názov témy
Fakty vs. nezmysly: interakcia kognitívnych a sociálnych faktorov pri akceptácii fake news
Program DŠ
Sociálna a pracovná psychológia
Meno školiteľa
doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Prečo ľudia veria aj očividným nezmyslom s bombastickými titulkami (fake news)? Akú rolu v tom zohrávajú kognitívne faktory (schopnosť analyticky myslieť, aktívne otvorené myslenie, kritické myslenia a pod.) a akú iné faktory, ako napríklad naše ideologické presvedčenia? Predchádzajúci výskum (Pennycook & Rand, 2019) zistil, že analytické myslenie súvisí so schopnosťou rozlišovať skutočné správy od fake news dokonca aj vtedy, keď nadpisy článkov boli v súlade s ideológiou participantov. Táto oblasť je však u nás relatívne nepreskúmaná, navyše ideologické delenie na liberálov a konzervatívcov u nás nie je také priamočiare. Cieľom dizertačnej práce je overiť predchádzajúce zistenia na našej populácii a rozšíriť ich o skúmanie v súvislosti s vnímanými predsudkami či stereotypmi voči vybraným skupinám.