Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV

Názov témy
Implementácia mikroskopických techník do monitoringu teranostikami indukovaných zmien vo vybraných bunkách a tkanivách
Program DŠ
Biochémia
Meno školiteľa
Ing. Alexandra Poturnayová, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Bioimaging vybraných buniek a tkanív pomocou moderných mikroskopických a vizualizačných techník. Monitoring mechanických vlastnosti a morfológie buniek a tkanív pred a po ich interakcii s vybranými teranostikami. Stanovenie biologicky efektívnych koncentrácii teranostík, ich charakterizácia, lokalizácia a vizualizácia s ohľadom na mechanizmus a dynamiku ich internalizácie.