Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV

Názov témy
Regulácia ryanodínového receptora (RYR) z mozgu vo fyziologických a patofyziologických podmienkach (UPJŠ)
Program DŠ
Biofyzika
Meno školiteľa
Mgr. Marta Gaburjáková, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Ryanodínový receptor (RYR kanál) hrá dôležitú úlohu vo Ca2+ signalizácii v neuronálnych bunkách, ktorá sa významnou mierou podieľa na neurotransmisii. RYR kanál sa v posledných rokoch intenzívne skúma ako nový cieľ pre farmakologické intervencie v rámci personalizovanej medicíny, pretože sa ukázalo prepojenie medzi dysreguláciou tohto proteínu a vznikom a progresiou niektorých neurodegeneratívných ochorení (napr. Alzheimerovou chorobou).