Témy doktorandského štúdia

Centrum biovied SAV

Názov témy
Patofyziológia a liečba porúch mozgu súvisiacich so stresom a ožiarením
Program DŠ
Fyziológia živočíchov
Meno školiteľa
MMedSc Eliyahu Dremencov, PhD ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Ionizujúce žiarenie, psychologický stress a ich kombinácia patria k faktorom ohrozujúcim zdravie, s ktorými sa najčastejšie stretávajú obyvatelia moderných priemyselných spoločností. Efekty ionizujúceho žiarenia na hematopoetický, imunitný a reprodukčný systém boli skúmané v pomerne širokom rozsahu, efekt ožiarenia na fungovanie mozgu zatiaľ detailne preskúmaný nebol. V navrhovanom projekte chceme zaviesť zvierací model ochorení mozgu, ktoré vyvoláva stress, ožiarenie a ich kombinácia (napr. posttraumatická stresová porucha PTSD). Tento model použijeme na preskúmanie bunkových a molekulárnych mechanizmov v patofyziológii týchto spoločensky závažných ochorení. Taktiež plánujeme otestovať nové farmaká, ktoré by mohli prispieť k vytvoreniu nových liečebných stratégií.