Témy doktorandského štúdia

Ústav informatiky SAV

Názov témy
Smart modely automatických výrobných systémov s podporou umelej inteligencie
Program DŠ
Informatika / Robotika a kybernetika
Meno školiteľa
Ing. Štefan Havlík, DrSc. ()
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
Stručná anotácia
Prijímajúca škola (ďalšia možnosť):
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU (program: Robotika a kybernetika)

  Téma je zameraná na výskum a vývoj nových metód a algoritmov umelej inteligencie pri spracovávaní údajov zo snímačov v technologických procesoch. Úlohou je vytvorenie modelov stavu a diagnostiky objektov a získanie charakteristík správania sa pre účely optimálneho riešenia problémov a návrhu zmien funkčných parametrov. Každý výrobný systém pozostáva z postupnosti technologických operácií, pričom vykonanie operácie na produkte sa sníma senzormi a informácie postupujú spolu s produktom. Konečná “kvalita” produktu sa hodnotí po vykonaní určitého počtu operácií alebo až po ukončení procesu výroby.
Cieľom (vedeckým prínosom) je vytvorenie takej metódy / spôsobu modelovania, ktorá umožní spätnú diagnostiku, rozhodovanie a nápravu pri zistení zhoršenej kvality produktu.
Pozn.: Téma súvisí s paradigmou Priemysel 4.0
viac info