Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV

Názov témy
Politická geografia urbánnej transformácie postsocialistickej Bratislavy
Program DŠ
regionálna geografia
Meno školiteľa
Mgr. Pavel Šuška, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Transformácia mestskej krajiny a mestských sociálno-priestorových štruktúr v postsocialistických podmienkach odzrkadľuje a sama ovplyvňuje priebeh politických procesov, mocenské postavenie a vzájomné vzťahy medzi politickými aktérmi. Cieľom je na konktrétnych prípadových štúdiách analyzovať a ilustrovať prítomné vzťahy, konštalácie, konflikty a priestorové vyjadrenia ako aj ich dynamiku v čase.