Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV

Názov témy
Environmentálne myslenie v stredoeurópskom priestore - témy, metódy a prístupy
Program DŠ
systematická filozofia (2.1.2)
Meno školiteľa/-ky
doc. PhDr. Eva Smolková, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Environmentálne myslenie v stredoeurópskom priestore - témy, metódy a prístupy