Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV

Názov témy
Od fenomenológie k hermeneutike
Program DŠ
systematická filozofia (2.1.2)
Meno školiteľa
Mgr. Jozef Sivák, CSc. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Od fenomenológie k hermeneutike