Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV

Názov témy
Premeny ontológie umeleckého diela
Program DŠ
systematická filozofia (2.1.2)
Meno školiteľa
Mgr. Róbert Karul, PhD. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Premeny ontológie umeleckého diela