Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV

Názov témy
Absurdné v súčasnej filozofii: absencia významu, beznádej, tragickosť"
Program DŠ
systematická filozofia (2.1.2)
Meno školiteľa
Mgr. Róbert Karul, PhD. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Absurdné v súčasnej filozofii: absencia významu, beznádej, tragickosť