Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV

Názov témy
Filozofické východiská konceptu ekologickej civilizácie
Program DŠ
systematická filozofia (2.1.2)
Meno školiteľa
doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Filozofické východiská konceptu ekologickej civilizácie