Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav informatiky SAV

Názov témy
Možnosti rečového prispôsobovania pre komunikáciu človek-stroj
Program DŠ
Aplikovaná informatika
Meno školiteľa/-ky
Prof.Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Stručná anotácia
Nedávne výskumy ukazujú, že prispôsobovanie sa medzi ľuďmi počas rečovej interakcie môže pozitívne vplývať na úspešnosť komunikácie, vnímanie spolu-rečníka, alebo podporovať vzájomnú dôveryhodnosť. V tomto výskume ide o implementovanie funkcionality rečového prispôsobovania do komunikácie človek-stroj a využitie metód spracovania rečového signálu a strojového učenia na analýzu toho, ako rečové prispôsobovanie ovplyvňuje správanie, rozhodovanie, a emocionálny stav človeka ak jeho spolurečníkom je iný človek alebo automatický systém (avatar alebo robotická hlava).
Pozícia v rámci EU Marie Curie ITN grantu (https://www.cobra-network.eu/) – otvárajú sa pre študentov, ktorí sa v čase začatia programu nezdržovali na Slovensku dlhšie ako 12 mesiacov za posledné 3 roky a nevykonávali tu svoju hlavnú činnosť (práca, štúdium atď.).
Kľúčové slová: rečové prispôsobovanie sa, komunikácia človek-stroj, dialógový systém, spracovanie rečového signálu, strojové učenie
viac info
pre rok 2020/2021 (aktualizované znenie na rok 2021/2022 bude zverejnené v marci 2021)