Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav informatiky SAV

Názov témy
IT prístupy pre modelovanie rečovej komunikácie
Program DŠ
Aplikovaná informatika
Meno školiteľa/-ky
Prof.Mgr. Štefan Beňuš, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Stručná anotácia
Medziľudská rečová komunikácia predstavuje komplexný systém vzťahov hlavne v dvoch úrovniach: v tradičnom prístupe medzi fyzikálnymi charakteristikami rečového signálu hovoriaceho a viac-vrstevným súborom jeho cieľov, úmyslov a poznania, a v inovatívnom prístupe posledných rokov aj v tom ako sa fyzikálne aj kognitívne domény účastníkov dialógu navzájom ovplyvňujú a spolupodieľajú na úspešnosti výslednej rečovej interakcie. Výskum bude zameraný na spracovanie rečových dialógových databáz, dolovanie dát v obidvoch spomenutých úrovniach, a implementovanie získaných poznatkov do komunikácie medzi človekom a automatickým systémom (avatar alebo robotická hlava).
Pozícia v rámci EU Marie Curie ITN grantu (https://www.cobra-network.eu/) – otvárajú sa pre študentov, ktorí sa v čase začatia programu nezdržovali na Slovensku dlhšie ako 12 mesiacov za posledné 3 roky a nevykonávali tu svoju hlavnú činnosť (práca, štúdium atď.).
Kľúčové slová: rečový signál, dolovanie dát, komunikácia človek-stroj
viac info
pre rok 2020/2021 (aktualizované znenie na rok 2021/2022 bude zverejnené v marci 2021)