Témy doktorandského štúdia

Astronomický ústav SAV

Názov témy
Fotometrický a spektroskopický výskum mladých zákrytových sústav typu T Tauri.
Program DŠ
Klasické dvojhviezdy a viacnásobné sústavy
Meno školiteľa
Mgr. Martin Vaňko, PhD. ()
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Cieľ práce: Zákrytové sústavy typu T Tauri obsahujú mladé zložky vo veku niekoľko miliónov rokov. Vo väčšine prípadov ide o sústavu kde jedna zložka leží na hlavnej postupnosti HR a druhá je vo fáze pred dosadnutím na hlavnú postupnosť. Cieľom tohto výskumu je na základe optickej a blízko-IR fotometrie, v kombinácii so spektroskopickými pozorovaniami modelovať takéto sústavy. Keďže v súčasnej dobe ešte nie sú dobre známe vlastnosti hviezd pred dosadnutím na hlavnú postupnosť, táto téma bude jednoznačným prínosom do tejto problematiky.

Metóda: Doktorand bude pracovať s existujúcimi pozorovaniami, získanými ďalekohľadmi AsÚ SAV (BVRI a JHK fotometria), spektroskopickými pozorovaniami, získanými na AsÚ SAV ako aj v rámci širokej medzinárodnej spolupráce, ako aj s pozorovaniami dostupnými z archívov družíc.

Požiadavky: dobrá znalosť angličtiny, dobrý fyzikálny základ, znalosť základov programovania

Pracovisko: Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica

Ďalšie informácie:
https://www.astro.sk/l3_sk.php?p3=phd#konkurz