Témy doktorandského štúdia

Astronomický ústav SAV

Názov témy
Polarimetrické charakteristiky komét, ktoré sú aktívne v heliocentrických vzdialenostiach od 2 do 3 AU
Program DŠ
Štruktúra prúdov meteoroidov a komplexy malých telies Slnečnej sústavy, evolúcia a fyzikálne charakteristiky materských telies meteoroidov.
Meno školiteľa
Mgr. Oleksandra Ivanova Viktorovna, PhD. ()
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Cieľ práce: Kométy zohrávajú kľúčovú úlohu v planetárnej vede, pretože zachovávajú nedotknuté žiaruvzdorné materiály a ľady od času vzniku Slnečnej sústavy. Veľká väčšina komét nie je prístupná na výskum kozmickými sondami a astronomické pozorovania vo viditeľnej (slnečné svetlo rozptýlené kometárnym prachom a plynnými emisiami) a stredne infračervenej (tepelné emisie) oblasti sú primárnym zdrojom informácií o ich fyzikálnych a chemických vlastnostiach. V súčasnosti sú takéto pozorovania a ich následná analýza vykonávané oddelene od seba.

Metóda: Hľadanie vzťahu medzi polarizáciou a farbou komét vo viditeľnej oblasti. Štúdium charakteristických vlastností slnečného svetla rozptýlené v kóme vo viditeľnej oblasti (fázová funkcia, spektrum, farba a stupeň lineárnej polarizácie) umožňuje získať fyzikálne a chemické vlastnosti kometárneho prachu. Táto práca je zameraná na skúmanie vzťahu medzi charakteristikami rozptylu svetla (fázová funkcia, farba, stupeň lineárnej polarizácie) a tepelnými emisnými charakteristikami (teplota častíc prachu a 10-um kremičitanov) vybraných komét, ktoré sú aktívne v heliocentrických vzdialenostiach od 2 do 3 AU. Výsledky tejto štúdie umožňujú nájsť spojenie medzi charakteristikami rozptylu svetla a tepelnou emisiou kometárneho prachu a vývojom komplexného modelu prachu pre komety s nízkymi emisiami plynu.

Požiadavky: znalosť angličtiny, dobrý fyzikálny základ, znalosť základov programovania (IDL), schopnosť samostatného štúdia literatúry.

Pracovisko: Astronomický ústav SAV, pracovisko ústavu v Starej Lesnej

Ďalšie informácie:
https://www.astro.sk/l3_sk.php?p3=phd#konkurz