Témy doktorandského štúdia

Astronomický ústav SAV

Názov témy
Emisie plynov v spektrách vzdialených komét
Program DŠ
Štruktúra prúdov meteoroidov a komplexy malých telies Slnečnej sústavy, evolúcia a fyzikálne charakteristiky materských telies meteoroidov.
Meno školiteľa
Mgr. Oleksandra Ivanova Viktorovna, PhD. ()
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Cieľ práce: Hľadanie plynových emisií v spektrách vzdialených komét zodpovedných za tvorbu chvostov, mechanizmus tvorby a ionizácie, analýza distribúcie energie v kontinuálnom spektre pre štúdium fyzikálnych vlastností prachu.

Metóda: Štúdium malých telies, ktoré majú kometárnu aktivitu vo veľkých heliocentrických vzdialenostiach (väčších ako 5 AU), je dôležité pre lepšie pochopenie fyzikálnych vlastností komét a ich pôvodu. Použitie údajov zo štrbinovej spektroskopie vybraných vzdialených komét na vyhľadávanie emisií plynov. Odhad horných hraničných rýchlostí produkcie plynu pre hlavné neutrálne molekuly v kometárnych komách. Meranie efektu sčervenania v kometárnych spektrách. Vytvorenie povrchového profilu kometárnej kómy meranej pozdĺž smeru kolmého na štrbinu. Odhad rýchlosti produkcie prachu, ako funkcia vlnovej dĺžky.

Požiadavky: znalosť angličtiny, dobrý fyzikálny základ, znalosť základov programovania (IDL), schopnosť samostatného štúdia literatúry.

Pracovisko: Astronomický ústav SAV, pracovisko ústavu v Starej Lesnej

Ďalšie informácie:
https://www.astro.sk/l3_sk.php?p3=phd#konkurz