Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Skúmanie neurónových populácií v neurogénnej oblasti čuchového systému
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa
RNDr. Enikö Račeková, CSc. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Čuchový systém hlodavcov je denne zásobovaný tisíckami novovzniknutých neuroblastov, ktoré vznikajú v subventrikulárnej zóne (SVZ). Neuroblasty SVZ migrujú cez rostrálnu migračnú dráhu (RMS) do bulbus olfactorius, kde sa diferencujú na funkčné interneuróny. Najnovšie poznatky poukazujú na to, že neurogenéza v SVZ/RMS by mohla byť regulovaná neurónmi nachádzajúcimi sa priamo v neurogénnej oblasti. Vychádzajúc z nášho pozorovania, ktoré demonštruje prítomnosť zrelých neurónov produkujúcich oxid dusnatý v RMS potkana, cieľom dizertačnej práce bude identifikácia prepojenia týchto neurónov s inými mozgovými štruktúrami na základe rôznych značkovacích metód a rekonštrukčných stratégií a skúmanie ich vzťahu k špecificky usporiadným krvným cievam RMS.