Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Fotochemické procesy v pokročilých makromolekulárnych systémoch
Program DŠ
Fyzikálna chémia
Meno školiteľa
RNDr. Dmitrij Bondarev, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
V našich konkrétnych systémoch sa využíva svetlom iniciovanej, riadenej polymerizácie pre syntézu polymérov s cielenou štruktúrou. Cieľom práce je detailne štúdium foto-katalytických systémov a ich nasledovné optimalizácie, predovšetkým s ohľadom na vplyv kyslíka a ďalších zložiek reakčnej zmesi. Využívať sa budú metódy stacionárnej a časovo rozlíšenej fluorescencie a absorpcie, EPR, NMR a FTIR spektroskopií.