Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Riadená radikálová fotopolymerizácia vinylových monomérov.
Program DŠ
Organická chémia
Meno školiteľa
Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
S novými pokročilými technológiami rastú i požiadavky na vývoj nových polymérnych materiálov s vlastnosťami presne šitými na mieru pre špeciálne aplikácie. Štruktúru a architektúru polymérov a tým i vlastnosti polymérnych materiálov je možné kontrolovať pomocou tzv. kontrolovaných polymerizačných techník. Téma dizertačnej práce je zameraná na optimalizáciu podmienok fotopolymerizácií pre rôzne vinylové monoméry, pre prípravu polymérov s dobre definovanou mólovou hmotnosťou a úzkou disperzitou. Prednostne sa budú študovať polymerizácie riadené komplexami bromidov medi a organokatalyzátormi. Súčasťou práce bude i charakterizácia polymérov pomocou chromatografických metód a NMR, ako i syntéza nových typov katalyzátorov a monomérov. Polymerizácie budú taktiež využité na modifikáciu povrchov a prípravu funčných polymérov so špecifickými vlastnosťami.